Κυριακή
20
Οκτωβρίου
2019
Αρτεμίου μεγαλ., Γερασίμου Κεφαλληνίας, Ματρώνης οσίας
1821
Ο Άγγλος διοικητής των Ιονίων Νήσων καταδικάζει σε θάνατο Έλληνες πατριώτες και εκθέτει τα πτώματα των ηρώων στα όρνια.
1827
Ναυμαχία του Ναυαρίνου όπου οι Συμμαχικές Δυνάμεις καταναυμαχούν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο.
1944
Οι Βούλγαροι φεύγουν από τη Μακεδονία ενώ οι Γερμανοί εκκενώνουν την Καλαμπάκα και το Καστράκι.
 • Facebook Page: 210258342388546
 • Linked In: kosyfis
 • Picasa: 101864377721695996245

PostHeaderIcon Οι υπηρεσίες μας στη διάθεση σας

services collage
Η εξειδίκευση και οι υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται στις παραδοσιακές φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει ένα απλό λογιστικό γραφείο και επεκτείνονται σε ευρύτερους τομείς όπως η χρηματοοικονομική διοίκηση και ο επιχειρηματικός σχεδιασμός με πολλές ειδικές εφαρμογές.

Η φιλοσοφία μας είναι να αντιλαμβανόμαστε τη "συνολική εικόνα", να κατανοούμε τη σημασία των αποφάσεων, να μοιραζόμαστε τη διορατικότητα και τις ιδέες μας και να εργαζόμαστε με γνώμονα το στόχο των πελατών μας για τις επιχειρήσεις τους. Από την ίδρυση μέχρι την παρακολούθηση και τη στρατηγική, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν τους στόχους τους και να εξελιχθούν.

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Β και Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ.
 • Επίλυση φορολογικών υποθέσεων - συμβιβασμοί -ενστάσεις - προσφυγές
 • Μηχανοργάνωση - επίβλεψη λογιστηρίου
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης)
 • Σύσταση προσωπικών εταιρειών - τροποποίηση - διάλυση
 • Έναρξη εργασιών ατομικών επιχειρήσεων -μεταβολές - διακοπές
 • Μελέτη και εφαρμογή λογιστικού σχεδίου
 • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων
 • Υποβολή δηλώσεων (Taxisnet - Intrastat)
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και ισοζυγίων
 • Αποδόσεις Α.Φ.Μ.
 • Υποβολή δήλωσης φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
 • Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας
 • Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων και οικοδομ/κών έργων
 • Αναγγελίες ΟΑΕΔ & Επιθεώρηση Εργασιών
 • Πληρωμές Εισφορών
 • Ασφαλιστικές Ενημερότητες
 • Βεβαιώσεις αποδοχών


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Έντυπα Ε1 - Ε2 - Ε3 - Ε5 - Ε7 - Ε9 - Ε14
 • Δηλωσεις ΕΤΑΚ
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αποτίμηση επιχείρησης
 • νομικές συμβουλές σε φορολογικά θέματα από συνεργάτες μας
 • μεταβιβάσεις επιχειρήσεων - εξαγορά - συγχωνεύσεις
 • πλήρη ενημέρωση για όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα της αγοράς

 

Για υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν και δεν αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση 
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.Στη Διάθεση σας 
ΚΟΣΥΦΗΣ Χ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ Α ΤΑΞΗΣ

 

PostHeaderIcon Δημοφιλή άρθρα

PostHeaderIcon Τελευταία Νέα